Biofiltr EKO-NATUR s.r.o.

Nabízíme také biologické dočišťovací filtry, které slouží jako druhý stupeň čištění za septikem, nebo ČOV. Výhodou těchto filtrů oproti pískovým je jejich menší objem, tedy menší prostorová náročnost, dlouhodobá životnost a lepší hodnoty na odtoku. Dodáváme dva typy biofiltrů. Typ F je bez aerace a je určen především za ČOV. Typ S je s aerací a je určen za tříkomorové septiky.

Biologický filtr EKO – NATUR S slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod a umisťuje se za tříkomorový septik na jeho výtoku. Svou účinností plně nahradí dosud užívané pískové zemní filtry. Vestavěnou filtrační technologií výrazně předčí pískové filtry co do prostorových nároků, životnosti filtrační náplně, její snadnou údržbou a podstatně nižšími pořizovacími náklady.

Biologické filtry jsou celoplastové kruhové nádoby se vsazeným filtračním ložem z tuhých thermopolypropylenových vystřikovaných rohožích o potřebné síle a hustotě uložených postupně na sobě ve střední části nádoby.