Čističky odpadních vod EKO-NATUR s.r.o.

Námi nabízené a dodávané ČOV (čistírny odpadních vod) jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších zdrojů znečištění tj. rodinných domů, penzionů, provozoven, chalup, apod. Umožňují čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček.

ČOV typové řady EKO-NATUR slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod. Typová řada EKO-NATUR je určena pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.

Výhody čistíren odpadních vod EKO-NATUR

» Bez nutnosti betonování
» Vysoká účinnost čištění
» Vysoká životnost
» Nízké provozní náklady
» Jednoduchá instalace

» Tichý provoz
» Minimální náročnost na údržbu
» Možnost využití vyčištěné vody k závlahám
» Kapacita pro 2 až x osob
čistírna odpadních vod
Čistírny odpadních vod - ceny

Součástí ceny je plastový kontejner, technologická vestavba, nástavec, plastové víko, dmychadlo a časový spínač. Výška nástavce může být od 10cm do 200cm a vždy je v ceně. Průměr nátoku a odtoku vyrobíme dle požadavku v průměrech DN110, 125, 160. Rovněž postavení odtoku a nátoku může být v ose , nebo různých úhlech.

Veškerou dokumentaci elektronicky zašleme na vyžádání (výkresy, provozní řád, CE protokol apod.).

Protokol o zkoušce