Fotografie ČOV, šachet a jímek EKO-NATUR s.r.o.

Prohlédněte si fotografie z realizací našich čistíren odpadních vod, instalací jímek, kontrolních a vodoměrných šachet.

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Jímky zastropené

Kontrolní šachty

Čistící kus
Detail šachty
Konstrolní šachta
Nátok

Vodoměrní šachty