Samonosné jímky EKO-NATUR s.r.o.

V naší nabídce naleznete samonosné plastové jímky určené k uložení do terénu. Je možné je použít jako vyvážecí jímky pro splaškové vody z objektů, jako nádrže na zachycování dešťové vody, nebo jako akumulační nádrže pro zachycování vyčištěné vody z čistíren odpadních vod.

Tyto jímky jsou vyrobeny z polypropylenových desek. Mají válcový tvar a jsou plně zastropené. Nad terén vyčnívá pouze vstupní tubus o průměru 0,6 m. Jeho výšku je možno přizpůsobit hloubce zapuštění jímky do země.